INICIJATIVA – INKLUZIJA – INTERAKCIJA

Savremeno pozorište za aktivne mlade

15. decembar 2019 – 15. januar 2022.

Projekat Inicijativa – inkluzija – interakcija, Savremeno pozorište za aktivnemladeje međunarodni projekat sufinansiran od strane Erazmus+ programa Evropske komisije u kome učestvuje 6 partnerskih organizacija iz 5 zemalja – Srbije, Nemačke, Poljske, Severne Makedonije i Švajcarske.

Projekat je usmeren ka osnaživanju mladih korišćenjem delotvornih pozorišnih alata u socijalnom radu. Projekat želi da poveća

  • smisao inicijative i razvoj aktivne uloge mladih u društvu,
  • da doprinese inkluziji mladih sa smanjenim mogućnostima (gluvi i nagluvi mladi, mladi migranti i tražioci azila, mladi zatvorenici),
  • kao i da ojača kapacitete organizacija koje koriste pozorišne tehnike u radu sa mladima.

Nastao je na bazi dobrih rezultata prethodnog projekta Plavog pozorišta finansiranog od strane Erazmus+ programa Evropske komisije, Pozorište – susret, inkluzija, akcija.

Projekat je u skladu sa Erazmus+ Strategijom o inkluziji i raznolikosti, kao i sa evropskom Omladinskom strategijom 2021-2027 u sferama socijalne inkluzije, participacije u civilnom društvu, edukacije I treninga i kreativnosti i kulture.

Partneri Plavog pozorišta na projektu su saradnička pozorišta i organizacije – KUD gluvih Beograda „Radivoj Popović“, Intimno pozorište iz Severne Makedonije, Fondacija Jubilo iz Poljske, Teatarlabor Bilefeld iz Nemačke i Univerzitet u Cirihu iz Švajcarske.

Nakon pauze u realizaciji projektnih aktivnosti od marta do decembra 2020. godine koja je izazvana pandemijom Kovid-19, sve organizacije su početkom 2021. godine nastavile realizaciju lokalnog pozorišnog rada sa mladima uključujući studente, mlade gluve i nagluve osobe, migrante i tražioce azila, mlade zatvorenike i mlade uopšte. Kontinuirani pozorišni rad u trajanju od više meseci će rezultirati pozorišnim predstavama koje će bit izvedene na jesen u lokalnim sredinama kao i na Festivalu omladinskog pozorišta u Beogradu u oktobru 2021. Takođe, radujemo se radnom letu koje je pred nama – organizovaćemodve omladinske razmene u Beogradu i Bitolju u junu i julu i razmenu pozorišnih pedagoga u Bilefeldu u julu i avgustu ove godine.

Posetite web stranicu projekta.

Please like & share: