Category Archives: event

INICIJATIVA – INKLUZIJA – INTERAKCIJA

Savremeno pozorište za aktivne mlade

15. decembar 2019 – 15. januar 2022.

Projekat Inicijativa – inkluzija – interakcija, Savremeno pozorište za aktivnemladeje međunarodni projekat sufinansiran od strane Erazmus+ programa Evropske komisije u kome učestvuje 6 partnerskih organizacija iz 5 zemalja – Srbije, Nemačke, Poljske, Severne Makedonije i Švajcarske.

Projekat je usmeren ka osnaživanju mladih korišćenjem delotvornih pozorišnih alata u socijalnom radu. Projekat želi da poveća

  • smisao inicijative i razvoj aktivne uloge mladih u društvu,
  • da doprinese inkluziji mladih sa smanjenim mogućnostima (gluvi i nagluvi mladi, mladi migranti i tražioci azila, mladi zatvorenici),
  • kao i da ojača kapacitete organizacija koje koriste pozorišne tehnike u radu sa mladima.

Nastao je na bazi dobrih rezultata prethodnog projekta Plavog pozorišta finansiranog od strane Erazmus+ programa Evropske komisije, Pozorište – susret, inkluzija, akcija.

Projekat je u skladu sa Erazmus+ Strategijom o inkluziji i raznolikosti, kao i sa evropskom Omladinskom strategijom 2021-2027 u sferama socijalne inkluzije, participacije u civilnom društvu, edukacije I treninga i kreativnosti i kulture.

Partneri Plavog pozorišta na projektu su saradnička pozorišta i organizacije – KUD gluvih Beograda „Radivoj Popović“, Intimno pozorište iz Severne Makedonije, Fondacija Jubilo iz Poljske, Teatarlabor Bilefeld iz Nemačke i Univerzitet u Cirihu iz Švajcarske.

Nakon pauze u realizaciji projektnih aktivnosti od marta do decembra 2020. godine koja je izazvana pandemijom Kovid-19, sve organizacije su početkom 2021. godine nastavile realizaciju lokalnog pozorišnog rada sa mladima uključujući studente, mlade gluve i nagluve osobe, migrante i tražioce azila, mlade zatvorenike i mlade uopšte. Kontinuirani pozorišni rad u trajanju od više meseci će rezultirati pozorišnim predstavama koje će bit izvedene na jesen u lokalnim sredinama kao i na Festivalu omladinskog pozorišta u Beogradu u oktobru 2021. Takođe, radujemo se radnom letu koje je pred nama – organizovaćemodve omladinske razmene u Beogradu i Bitolju u junu i julu i razmenu pozorišnih pedagoga u Bilefeldu u julu i avgustu ove godine.

Posetite web stranicu projekta.

Please like & share:

RITUAL INKLUZIJE

PROJEKAT PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA HENDIKEPOM

Septembar – Decembar 2020. godine

Podržano od strane

PLAVO pozorište, u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, u periodu od septembra do decembra, 2020, realizovalo je projekat “Ritual inkluzije – projekat protiv diskriminacije osoba sa hendikepom”. Projekat se dogodio kao prirodni nastavak saradnje sa USH, koja je započela 2019. godine, šestodnevnom radionicom u kojoj su učestvovali studenti sa hendikepom i mladi bez hendikepa i koja je naišla na veoma dobar prijem kod participanata. Rezultat je bila obostrana želja za nastavkom takve vrste rada.

Ciljevi projekta su doprinos inkluziji i poboljšanju kvaliteta života mladih osoba sa hendikepom, kao i mladih uopšte, njihovoj aktivnoj participaciji i većoj vidljivosti u kulturnom i javnom životu zajednice, kao i senzibilizacija šire javnosti i osoba bez hendikepa za život mladih ljudi sa hendikepom.

Celokupan projekat je zamišljen tako da se korišćenjem savremenih pozorišnih tehnika stvaraju uslovi za jednu dublju interakciju mladih osoba sa hendikepom i mladih osoba bez hendikepa, što smatramo da je veoma značajno za inkluzivni pristup celog projekta. Kroz ovakav rad i tematski okvir, koji proizilazi direktno iz njihovih životnih iskustava i situacija, mladim ljudima, učesnicima u projektu, omogućeno je da pronađu svoj lični izraz. Na taj način ne samo da mlade osobe sa hendikepom imaju priliku da svoja viđenja, probleme, stavove o važnim temama iz svog života podele sa mladim osobama bez hendikepa, na jedan kreativan način, već imaju i priliku da kroz lični odnos upute i, na neki način edukuju mlade bez hendikepa po pitanju svih relevatnih stvari koje su u vezi sa populacijom osoba sa hendikepom. Tako nastaje ono što možemo nazvati transfer znanja, a upravo u takvoj vrsti transfera znanja vidimo srž inkluzivnog pristupa u radu.

Rad je rezultirao kratkim inkluzivnim dokumentarnim filmom “Ritual inkluzije”, koji je omogućio veću vidljivost i dostupnost rezultata projekta široj javnosti. Cilj filma je da se široj javnosti u Srbiji približi život osoba sa hendikepom na interesantan i kreativan način u cilju edukacije i promene diskriminišućih stavova o osobama sa hendikepom u odnos poštovanja i tolerancije.

Please like & share:

Premijera nove predstave PLAVOG pozorišta “JA IGRAM ELEKTRU”

Premijera: petak, 12. maj u 20h

Repriza: petak, 19. maj u 20h

PLAVO pozorište, Zgrada BIGZ-a, Bulevar Vojvode Mišića 17, VI sprat

Ja igram Elektru je predstava bazirana na ličnoj ispovesti jedne glumice.

ja-igram-elektru-1-plavo-pozoriste-foto-andrijana-pajovic
Scenario i režija:
 Nenad Čolić

Igra: Jelena Martinović

Scenografija i kostim: Ivana Čolić

Operativni direktor: Dubravka Vujinović

Dizajn plakata i programa: Ivana Čolić

Fotografija: Andrijana Pajović 

Tekst: „Elektra“ Euripid u prepevu Danila Kiša, Virdžinija Vulf, izvodi iz naučnih eksplikacija o fenomenu Elektrinog kompleksa i lični tekstovi glumice

Muzika: tradicionalne pesme iz Crne Gore, ‘Falling in Love Again’ Marlene Dietrich, numere iz filma ‘All That Jazz’: ‘After You’ve Gone’, ‘Some of These Days’ I ‘There’ll Be Some Changes Made’

Ono što me je privuklo savremenom antropološkom pozorištu i vezalo uz Plavo pozorište je mogućnost susreta sa sobom samom i upoznavanja sebe, traganja za odgovorom na pitanje ”Ko sam ja?”. To je nešto jako retko i dragoceno. Nešto što, posle višegodišnjeg procesa, dovodi do prihvatanja i ljubavi prema sebi. To dalje otvara mogućnost mira sa sobom i bliskosti sa drugim ljudima. Hrabrost i borbenost postaju  veći, a strah manji. Tada duša počinje da peva (kao što je to rekao jedan mudar čovek)…”

Molimo vas da zbog ograničenog broja mesta najavite dolazak. Cena ulaznice: 300 dinara.

Kontakt:  plavopozoriste@hotmail.com, T: 061 192 79 09

 

Please like & share: