PASAŽ

Koprodukcija evropskog laboratorijskog pozorišta u okviru projekta JUSTLAB

4. april u 20h, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

PLAVO pozorište – Teatarlabor Bilefeld – Grotovski institut (Teatr ZAR)

Kada razmišljamo o pravdi, mislimo na neku vrstu ravnoteže. Bilo da se radi o ljudskim bićima koja traže ravnotežu sa prirodom i svim bićima koja žive na ovoj planeti, ili o ideji pravde u društvenom i političkom životu, ili čak o opštoj želji za harmonijom. Sve navedeno se susreće u jednoj potrebi oličenoj u hrabrosti za pobunom, za promenom, za prolaskom kroz pasaž.

Svi mi koji nismo zadovoljni svetom u kome živimo i koji čeznemo za nekim boljim svetom, nosimo u sebi osećanje nepravde. Ovaj uznemirujući impuls u našim dušama stalno poziva na pobunu. Ova pobuna, međutim, nikada ne može dovesti do pobede. To je pobuna sa kojom ne možemo da živimo, međutim, ne možemo ni bez nje. Upravo ovaj paradoks je ono što nas čini ljudima u svetu u kome mašine nadjačavaju duh i u kome je sve manje empatije.

Predstava je dostupna gluvim gledaocima uz obezbeđen prevod na znakovni jezik.

PLAVO pozorište – pozorišna laboratorija
Režija i dramaturgija Nenad Čolić  / Glumci Masa Jelic, Dejan Stojković, Marko Potkonjak, Svetlana Ivanov /Dizajn kostima i scenografije Ivana Čolić  / Menadžerka projekta Dubravka Vujinović  / Video i fotografija Jelena Mitrović, Nikola Mitrović, Anđela Đokić, Anđela Petrovski / Tekst Franc Kafka, Antonen Arto, Anna Ahmatova   Muzika songovi Rose Balistreri

Teatarlabor Bilefeld
Režija Indira Heidemann  / Dramaturgija Ninke Overbeek  / Glumci Thomas Behrend, Stefanie Taubert, Alina Tinnefeld / Video i fotografija Jörn Josiek  / Scenografija Ralf Bensel / Administracija projekta Ralph Würfel (nützlich + schön Kulturbüro) / Tekst inspirisan Frederikom Matijasom Aleksanrdom, Donom Haravej, Rihardom Vagnerom

Grotovski institut – Teatar ZAR
Dramaturgija i režija Jarosław Fret  / Glumci Katya Egorova, Aleksandra Kugacz-Semerci, Mertcan Semerci, Monika Wachowicz  / Svetlo Maciej Mądry / Menadžer projekta Jarosław Siejkowski

Fotografija: Tobiasz Papuczys

Predstava  PASAŽ je nastala u okviru međunarodnog projekta Paradoks pravde – koprodukcija evropskog laboratorijskog pozorišta (JUSTLAB) koji sufinansira Evroska unija kroz program Kreativna Evropa, čiji je koordinator PLAVO pozorište, a partneri su Teatarlabor Bilefeld iz Nemačke i Grotovski institut iz Poljske. Glavne aktivnosti projekta čine laboratorijski rad na stvaranju pozorišne koprodukcije, testiranje metodologije u interakciji sa lokalnom publikom, posebno osetljivim grupama, izvođenje predstave u tri zemlje uključujući živi prenos i tumačenje na znakovni jezik, izrada online Arhive znanja.

Paradoks pravde – JUSTLAB

www.justlab-online.eu

www.facebook.com/profile.php?id=100090769350231

www.instagram.com/justlab_theatre_coproduction/

„Finansirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljanja su stavovi i mišljanja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih”.

pozorišna laboratorija