RITUAL INKLUZIJE

PROJEKAT PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA HENDIKEPOM

Septembar – Decembar 2020. godine

Podržano od strane

PLAVO pozorište, u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, u periodu od septembra do decembra, 2020, realizovalo je projekat “Ritual inkluzije – projekat protiv diskriminacije osoba sa hendikepom”. Projekat se dogodio kao prirodni nastavak saradnje sa USH, koja je započela 2019. godine, šestodnevnom radionicom u kojoj su učestvovali studenti sa hendikepom i mladi bez hendikepa i koja je naišla na veoma dobar prijem kod participanata. Rezultat je bila obostrana želja za nastavkom takve vrste rada.

Ciljevi projekta su doprinos inkluziji i poboljšanju kvaliteta života mladih osoba sa hendikepom, kao i mladih uopšte, njihovoj aktivnoj participaciji i većoj vidljivosti u kulturnom i javnom životu zajednice, kao i senzibilizacija šire javnosti i osoba bez hendikepa za život mladih ljudi sa hendikepom.

Celokupan projekat je zamišljen tako da se korišćenjem savremenih pozorišnih tehnika stvaraju uslovi za jednu dublju interakciju mladih osoba sa hendikepom i mladih osoba bez hendikepa, što smatramo da je veoma značajno za inkluzivni pristup celog projekta. Kroz ovakav rad i tematski okvir, koji proizilazi direktno iz njihovih životnih iskustava i situacija, mladim ljudima, učesnicima u projektu, omogućeno je da pronađu svoj lični izraz. Na taj način ne samo da mlade osobe sa hendikepom imaju priliku da svoja viđenja, probleme, stavove o važnim temama iz svog života podele sa mladim osobama bez hendikepa, na jedan kreativan način, već imaju i priliku da kroz lični odnos upute i, na neki način edukuju mlade bez hendikepa po pitanju svih relevatnih stvari koje su u vezi sa populacijom osoba sa hendikepom. Tako nastaje ono što možemo nazvati transfer znanja, a upravo u takvoj vrsti transfera znanja vidimo srž inkluzivnog pristupa u radu.

Rad je rezultirao kratkim inkluzivnim dokumentarnim filmom “Ritual inkluzije”, koji je omogućio veću vidljivost i dostupnost rezultata projekta široj javnosti. Cilj filma je da se široj javnosti u Srbiji približi život osoba sa hendikepom na interesantan i kreativan način u cilju edukacije i promene diskriminišućih stavova o osobama sa hendikepom u odnos poštovanja i tolerancije.

Please like & share: