INCLUSIVE THEATER(S)

logosbeneficairescreativeeuroperight_en_1Projekat INKLUZIVNA POZORIŠTA podržan je  od strane programa Kreativna Evropa i traje trideset meseci u periodu od 1. septembra 2019. godine do 28. februara 2022. godine. Projekat sprovode šest partnera iz različitih evropskih zemalja i to:

Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna (ATER), Modena, Italija – kao nosilac projekta
Empresa de Gestao de Equipamento e Animacao Cultural (EGEAC), Lisabon, Portugalija
Fundacion Caja Granada (FCG), Granada, Španija
Theater for People with Disabilities (THE.AM.A), Atina, Grčka
University of Wolverhampton (UoW), Volverhempton, VelikaBritanija
Plavo pozorište – pozorišna laboratorija, Beograd, Srbija

Card 2

Glavni cilj projekta INKLUZIVNA POZORIŠTA je razvoj nove pozorišne publike i podizanju kvaliteta inkluzivnih praksi za gluve i slepe osobe tokom pozorišnih predstava na evropskom nivou.
Ovaj glavni cilj projekta će se postići vršenjem specifičnih ciljeva. Specifični ciljevi su sledeći:

• Međusobna razmena iskustva dobre prakse u oblasti inkluzivnog pozorišta partnera na projektu i sticanje novih ekspertskih znanja kroz formalne i neformalne aktivnosti, studijske posete i treninge.
• Jačanje i razvoj inkluzivnih pozorišta u zemljama partnera na projektu u kojima su usluge podrške za gluve i slepe osobe već obezbeđene.
• Potvrđivanje i testiranje pilot akcija za inkluzivne usluge u pozorištima koje će svaki od partnera na projektu u svojoj zemlji organizovati i sprovesti.
• Izgraditi i razviti na evropskom nivou kampanju podizanja svesti o potrebama gluvih i slepih osoba u pozorištima, stimulišući inkluzivnu politiku i angažman zajednice.
• Diseminacija zaključaka projekta i podrške Evropske Unije i lokalnih vlasti u implementaciji projekta i osiguravanje njegove održivosti.

AD workshopProjekat se bavi temama i interesima sledećih ciljnih grupa:
• Gluve i nagluve, kao i slepe i slabovide osobe
One su ključna ciljna grupa za promovisanje i implementaciju njihove inkluzije u društvo kroz pozorište i kulturu, kako bi se razvile kohezivne zajednice. Njihovo učešće u aktivnostima projekta obezbediće projektu stvarno eksperimentisanje o metodama i pristupima za učešće osoba sa hendikepom u kulturnim aktivnostima, sa jednakim pristupom i jednakim mogućnostima, osiguravajući efikasnost modela koje nudi projekat INKLUZIVNA POZORIŠTA. Još više, njihova uključenost u implementaciju projekta promovisaće i realizovaće dijalog i saradnju između njih i svih ostalih ciljnih grupa, poboljšavajući socijalnu inkluziju sa neposrednim uticajem na sve oblasti projekta.

• Audio prevodioci i tumači za znakovni jezik
Oni su targetirani kako bi se osnažili njihovi kapaciteti i kako bi se povećalo sticanje njihovih veština i kompetentnosti kroz formalne i neformalne aktivnosti i treninge.

• Lokalni kulturni i administrativni radnici na polju pristupačnosti umetnosti
Oni su ciljna grupa koja pruža podršku ostvarivanju cilja razvoja publike u okviru implementacije projekta, kao i usvajanju i transferu rezultata, metodologija i pristupa projekta direktno u socijalni i kulturni sistem, osnažujući princip ”kultura za sve” baziran na jednakoj pristupačnosti i jednakim mogućnostima.

• Donosioci odluka na regionalnom i nacionalnom nivou
Naročito oni donosioci odluka koji se bave kulturnim i socijalnim inkluzivnim politikama targetirani su kako bi preneli rezultate projekta direktno na socijalne inkluzivne politike. Razmena strategija i metodologija projekta INKLUZIVNA POZORIŠTA će im dati znanje i sredstva neophodna za promociju principa ”kultura za sve”, čineći efikasnim korišćenje resursa i povezujući pozorište i socijalne inkluzivne politike.

• Mediji i novinari koji se bave kulturom
Oni su multiplikatori komunikacijskih i diseminacijskih aktivnosti projekta koji imaju kapacitet da informišu širu publiku o rezultatima projekta. U isto vreme, oni su targetirani kako bi usavršili svoje kapacitete da promovišu vrednosti ”kulture za sve” i istakli pozitivan doprinos pozorišta socijalnoj inkluziji.

• Najšira publika i lokalne zajednice
Ova ciljna grupa će širiti rezultate projekta što je moguće više i promeniti generalni stav prema inkluzivnim pozorištima za gluve i slepe osobe.

Očekivani rezultati projekta INKLUZIVNA POZORIŠTA su sledeći:
• Unapređene kompetencije i stručnost audio-prevodilaca i tumača za znakovni jezik u pozorištu
• Unapređene kompetencije kulturnih radnika u menadžmentu inkluzivnih praksi za gluvu i slepu pozorišnu publiku
• Nova publika je razvijena u pozorištu, zahvaljujući osnaživanju inkluzivnih usluga
• Veća svest među uobičajenom pozorišnom publikom i donosioncima odluka i politikama i praksama socijalne inkluzije kroz kulturu i pozorište na evropskom nivou
• Povećana svest i interesovanje za aktivnosti projekta i programe podrške Evropske Unije i vlada zemalja partnera na projektu

———————————————————————————————————————————–

Projekat INKLUZIVNAPOZORIŠTA se bliži kraju, a jedan od rezultata projekta je i ”Vodič najboljih praksi i politika za inkluzivna pozorišta” koji možete pogledati ovde.

pozorišna laboratorija