edukacija/radionice

Redovne aktivnosti PLAVOG pozorišta uključuju edukaciju svih zainteresovanih za istraživački pristup radu u pozorištu kroz pozorišne radionice, seminare i duže kontinuirane pedagoške procese. Poseban akcenat se stavlja na edukativni rad sa mladima i decom u cilju otvaranja njihovih vidika za nove poglede na umetnost i kulturu uopšte, kao i na korišćenje mogućnosti laboratorijskog pozorišta u razvoju civilnog društva u radu sa ranjivim grupama gde pozorište postaje aktivna snaga koja može da revitalizuje zajednicu.

Od 1995. godine Plavo pozorište je realizovalo blizu 200 edukativnih projekata koji su okupljali više hiljada ljudi u svojstvu učesnika ili publike.

DVE OTVORENE NEDELJE PLAVOG POZORIŠTA

Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta je internacionalni praktični i teorijski program za ljude koji su zainteresovani za rad unutar pozorišne laboratorije kroz specifičnu metodologiju PLAVOG pozorišta…read more


STUDIO SAVREMENOG POZORIŠTA

Studio savremenog pozorišta je namenjen mladima koji žele da se upoznaju sa savremenim pozorištem kroz specifičan način rada na edukaciji u oblasti glume i režije…read more


RADIONICE

Od svog nastanka, 1995.godine, PLAVO pozorište neguje radionički rad kroz koji je prošlo na stotine mladih ljudi koji su imali priliku da se upoznaju sa principima rada savremenog pozorišta…read more


LETNJA ŠKOLA PLAVOG POZORIŠTA

U okviru Letnje škole PLAVOG pozorišta održaće se nekoliko radionica, namenjene mladim osobama koje žele da se upoznaju sa radom u savremenom pozorištu…read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pozorišna laboratorija