Seme kreacije – demonstracija glumačkog treninga

Utorak, 19. jul 2016, 20h

Seme kreacije

Demonstracija glumačkog treninga

Demonstraciju izvode: Maša Jelić, Jelena Martinović, Dejan Stojković

“Postoji forma rada koja je različita od proba, glumac treba da bude suočen sa onim što je seme kreacije.Telo sadrži određene forme ili elemente. Prvi važan cilj je kako uobličiti određen broj tih elemenata i učiniti ih preciznim.Zatim, treba ponovo otkriti one lične impulse koji će ispuniti te elemente. Ispuniti ih znači promeniti ih ali ih ne deformisati.

U početku se improvizuje samo redosled elemenata i njihov ritam. Zatim se menjaju redosled i ritam, pa čak i kompozicija elemenata. Oni ne smeju biti unapred smišljeni, već vođeni unutrašnjim tokom. Mora se pronaći spontani tok pokreta tela koji su ispunjeni i prevazilaze formu elemenata ali koji istovremeno zadržavaju svoju preciznost. Ako ove preciznosti nema, onda je rad beskoristan, a rezultat može biti samo neka vrsta plazme.

Svaka autentična reakcija ima polazište unutar tela, a ono što je vidiljivo spolja, takozvani element ili pokret u vežbama je samo rezultat ovog procesa. Ako spoljašnja reakcija ne nastaje u telu, ona će uvek biti lažna, mrtva, izveštačena, kruta.

Ako se zadrži preciznost elemenata i dopusti da telo diktira različite ritmove, neprestano ih vodeći, uzimajući svaki sledeći element kao „iz vazduha“, ko onda diktira sve ovo? To nije mozak, ali nije ni slučajnost; sve ovo je u nekakvoj vezi sa našim životom. Mi ni ne znamo kako se ovo dešava, ali to je sećanje tela koje određuje žive odnose spram nekih iskustava ili nekih ciklusa iskustava u našem životu. Telo nema sećanje. Telo je sećanje.

Treba tragati za istinom a ne za posebnim okolnostima.”

Ježi Grotovski

Demonstracija glumačkog treninga se izvodi u okviru međunarodnog programa pozorišne edukacije  Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta.

Cena karte: 100,00 din.

Informacije i rezervacije: 061 192 79 09.

Please like & share: