HAJDE DA IGRAMO TUTUGURI

Predstava o pitanju ljudske duše u projektu tranzicije.

Programrežija Nenad Čolić

glumice Ioana Cristtescu, Oana Tudor Sandra, Daniela Eugenia Voicu, Antoaneta Zaharia

produkcija Koprodukcija Centra za savremenu umetnost iz Bukurešta i Plavog pozorišta

Ova predstava predstavlja razmenu iskustava ljudi iz dve zemlje u tranziciji i njihova lična viđenja tog procesa.

“Put ka životu je samo mikroprojekat koji je deo makroprojekta, a koji se zove “tranzicija”.

Pre svetskog makroprojekta, ideja tranzicije bila je vezana isključivo za polje ekonomije. Ali da li je ekonomska tranzicija moguća bez neke vrste ljudske tranzicije, koja joj prethodi?

Verovatno jeste, ali da li smo mi za nju bili spremni?

Da li to ostavlja neke posledice?

Verovatno da. Kakve su te posledice?

Još uvek ne znamo. Ili znamo?

Da li se one mogu videti već danas?”

Nenad Čolić, 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pozorišna laboratorija