o pozorištu

Graphic1Plavo pozorište je osnovano 1995. godine u Beogradu.

Mi se bavimo pozorištem sa ciljem da menjamo sebe. Ne svet, nego sebe. A možda i druge ljude. Pozorište je u stanju da utiče na menjanje ljudi, ali nije u stanju da menja svet. Mnogi bi voleli da je to moguće, ali mi znamo da nije.
Zato se i bavimo pozorištem.

Plavo pozorište je pozorišna laboratorija čija se ideologija bazira na principima koje su ustanovili reformatori pozorišta XX veka – Konstantin Stanislavski, Antonen Arto, Ježi Grotovski, Euđenio Barba i Odin teatar, kao i italijanski reditelj Masimo Đaneti.

Pozorište koje postoji da bi se pozoriste služilo, a ne da bi mu se služilo, pozorište koje istražuje dublje nivoe ljudske komunikacije, pozorište koje ima ideju pomeranja granica ljudske percepcije, pozorište koje živi utopiju pomirenja antrpologije i društva i pozorište koje je kritički stav – to su naše osnovne premise.

U središtu naše pažnje je čovek kao ljudsko biće. Čak i glumac je čovek, ljudsko biće, pa tek onda glumac. Pozorište je mesto čovekovog dodira sa životom, a ne sa njegovom imitacijom.

Plavo pozorište je savremeno pozorište, mi smo grupa ljudi koja, negujući zrno anarhizma u sebi, koristi pozorište kao mesto koje ima kredibilitet i u kome se mogu reći neke ozbiljne stvari o svetu koji nas okružuje.

Aktivnosti PLAVOG pozorišta uključuju:

  • stvaranje pozorišnih predstava baziranih na laboratorijskom radu koje se izvode na festivalima širom Srbije i Evrope;
  • edukaciju svih zainteresovanih za istraživački pristup radu u pozorištu kroz pozorišne radionice, seminare i duže kontinuirane pedagoške procese. Poseban akcenat se stavlja na edukativni rad sa mladima i decom u cilju otvaranja njihovih vidika za nove poglede na umetnost i kulturu uopšte, kao i na korišćenje mogućnosti laboratorijskog pozorišta u razvoju civilnog društva gde pozorište postaje aktivna snaga koja može da revitalizuje zajednicu;
  • organizaciju međunarodnih pozorišnih susreta i festivala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pozorišna laboratorija