“I PSYCHI TIS ANTIGONIS” u Grotovski Institutu, Vroclav

Od 31. oktobra do 6. novembra 2023. godine PLAVO pozorište je na poziv Grotovski instituta putovalo u Vroclav (Poljska), kako bi učestvovalo na proslavi 20 godina postojanja i rada Teatra ZAR.

Grotovski institut je institucija kulture grada Vroclava posvećena dokumentovanju i širenju znanja o Ježiju Grotovskom i njegovom Laboratorijskom pozorištu, kao i održavanju događaja koji korespondiraju sa idejama postavljenim u kreativnoj praksi Grotovskog. Grotovski institut održava svoje programe na četiri lokacije, među kojima centralno mesto ima istorijska zgrada na vroclavskom trgu Rinek, u kojoj je bilo smešteno Laboratorijsko pozorište Grotovskog, gde je upravo PLAVO pozorište izvelo svoju predstavu.

Teatar ZAR je multinacionalna grupa koja je nastala tokom istraživačkih ekspedicija u Gruziju između 1999. i 2003. Tokom ovih ekspedicija prikupili su obilje muzičkog materijala, uključujući jezgro vekovnih polifonih pesama koje svoje korene vuku od početka ljudske ere i verovatno su najstariji oblici polifonije na svetu.

Saradnja između PLAVOG pozorišta i Grotovski instituta i Teatra ZAR datira od 2001. godine i realizuje se kroz učešće na različitim festivalima, skupovima i konferencijama, a odnedavno i kroz zajednički projekat međunarodne saradnje.

PLAVO pozorište je imalo čast da svoju najnoviju pozorišnu predstavu I PSICHI TIS ANTIGONIS izvede u povodu dvadesete godišnjice Teatra ZAR 4. novembra 2023. godine u istorijskom prostoru Laboratorijskog pozorišta Grotovskog, i da je podeli sa brojnim kolegama i prijateljima. Predstava je bazirana na  delu „Tri Gvineje” Virdžinije Vulf i Sofoklovoj „Antigoni”. To je antiratna predstava inspirisana idejama Jednakosti, Pravde i Slobode, predstava sa inkluzivnim pristupom, podjednako dostupna i gluvoj i čujućoj publici.

Pored izvođenja predstave, tokom posete Vroclavu, PLAVO pozorište je od 2. do 5. novembra realizovalo različite susrete i prezentacije sa kolegama iz Poljske i Nemačke.

Podržali:

Please like & share: