DVE OTVORENE NEDELJE PLAVOG POZORIŠTA 2015.

Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta

Beograd, 19. 07. – 1. 08.2015.

 Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta je internacionalni praktični i teorijski program za ljude koji su zainteresovani za rad unutar pozorišne laboratorije kroz specifičnu metodologiju PLAVOG pozorišta.

 Ove godine PLAVO pozorište obeležava 20 godina rada i postojanja kao nezavisna pozorišna trupa. Program Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta predstavlja jedan od događaja koji će tokom 2015. godine biti posvećeni ovom jubileju i koji ima poseban značaj, zato što kontinuirano traje i razvija se već 11 godina.

 U toku Dve otvorene nedelje PLAVO pozorište otvara vrata svoje pozorišne laboratorije i pruža mogućnost učesnicima programa da se upoznaju sa našim radom kroz niz događaja: radionice, predstave, prezentacije, demonstracije, predavanja, video prezentacije.

Program će biti podeljen na dva dela, dve radionice, i polaznici će imati mogućnost da učestvuju u celokupnom programu ili u radionici po svom izboru.

 Naš cilj je da polaznicima prenesemo svoju viziju teatra kao mesta komunikacije, mesta samoistraživanja, prostora otvorenog uma u kome se mogu reći neke važne stvari o sebi i svetu koji nas okružuje.

 Učesnici će biti upoznati sa metodologijom PLAVOG pozorišta koja se razvijala tokom godina, i koja se bazira na tradiciji laboratorijskog pozorišta kao i na ljudskom iskustvu. Ta metodologija stavlja u drugi plan talenat i umetnički egzibicionizam ne samo glumca, već bilo koga ko radi u pozorištu i u prvi plan ističe unutrašnji, organski život pojedinca koji postaje polje istraživanja i usavršavanja.

 Program je otvoren za profesionalne i poluprofesionalne glumce, reditelje i ostale pozorišne umetnike, plesače, studente pozorišta i plesa, kao i druge ljude zainteresovane za pozorište ili samoistraživanje kroz korišćenje pozorišnih sredstava.

 Program

 •  07. u 20:00 Seme kreacije, uvodna sesija
 • 20 – 24. 07. od 11:00 do 17:00 sa pauzom u trajanju od jednog sata

                     Ples sećanja, radionica. Radionicu vodi Maša jelić, glumica

 • 25.07. u 20:00 Predstava PLAVOG pozorišta
 • 27 – 31. 07. od 11:00 do 18:00 sa pauzom u trajanju od jednog sata

                     Od sebe ka teatru, radionica. Radionicu vodi Nenad Čolić, reditelj

 • 01.08. u 20:00 Predstava PLAVOG pozorišta

 Rad će se odvijati na engleskom jeziku.

 Prijavljivanje

Cene programa za učesnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Ukrajine

 • Radionica „Ples sećanja“: 55€
 • Radionica „Od sebe ka teatru“: 65€
 • Ceo program: 100€

Cene programa za učesnike iz ostalih zemalja

 • Radionica „Ples sećanja“: 65€
 • Radionica „Od sebe ka teatru“: 75€
 • Ceo program: 120€

Prijavni formular 2015

Zahvaljujući donatorima koji su podržali program u okviru 20 godina PLAVOG pozorišta, obezbedićemo dodatnu podršku za učesnike iz zemalja centralne Evrope: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.

 Napomena: Broj učesnika je ograničen. Ne postoji krajnji rok za podnošenje prijava. Nakon što nam pošalju popunjen prijavni formular i dobiju od nas potvrdu o svom učestvovanju u programu, zainteresovani učesnici treba da plate participaciju (potpuni iznos programa) na naš račun u banci kako bi osigurali svoje učestvovanje u progamu.

 Molimo vas da nam pišete u vezi sa informacijama o dodatnoj podršci, prijavnom formularu ili ako imate bilo kakvo pitanje ili vam je potrebna neka praktična informacija.

E-mail adrese: plavopozoriste@hotmail.com, plavopozoriste@gmail.com.


Ples sećanja, radionica

Radionicu vodi Maša Jelić, glumica PLAVOG pozorišta.

 Radionica se sastoji iz upoznavanja polaznika sa bazičnim principima glumačkog rada u laboratorijskom pozorištu:

 • svakodnevni rad glumca – vokalni i fizički trening;
 • rad na vođenju sopstvene intencije i inicijative – svesnog scenskog prisustva;
 • rad na oslobađanju, aktiviranju i vođenju sopstvene energije, prevazilaženje ličnih barijera;
 • rad sa muzikom, songom, tekstom, rekvizitom i muzičkim instrumentima;
 • principi odabira tematskog okvira rada – elaboracija ličnog razloga;
 • rad na glumačkim improvizacijama i kreiranju glumačkih materijala čiji će tematski okvir biti definisan tokom radionice;
 • timske vežbe.

Važno je da učesnici znaju dobro napamet:

 • kratak tekst (dužine oko 5 rečenica) – bilo koji tekst na maternjem jeziku učesnika ili na engleskom;
 • tekst iz omiljenog odlomka iz omiljene knjige (dužine 5 – 10 rečenica) na maternjem jeziku učesnika ili na engleskom;
 • tradicionalnu pesmu iz zemlje učesnika.

 Učesnici treba da imaju svesku i udobnu radnu odeću.

 Rad će se održavati svakoga dana od ponedeljka, 20. 07. do petka, 24. 07. od 11:00 do 17:00 sa pauzom od sat vremena za ručak. U sredu, 22. jula, nakon rada će biti organizovan razgovor sa rediteljem i glumcima PLAVOG pozorišta.

 


 

 Od sebe ka teatru, radionica

Radionicu void Nenad Čolić, reditelj Plavog pozorišta.

Učesnici će biti upoznati sa ideološkim principima rada kroz nz vežbi čiji je cilj istraživanje dodirne tačke između pozorišta i rituala, otkrivanje pozorišta kao mesta ličnog razvoja i mesta ljudskog iskustva, istraživanje individualnih arhetipa kao preduslova kreacije. Rad otkriva mogućnosti dubljih nivoa komunikacije u pozorištu, naglašavajući oslobađanje individualne egzistencije unutar specifičnih uslova pozorišta kao kolektivnog prostora, otkrivajući ekstatičke kapacitete ljudskog bića i prevazilažeći lične opstrukcije, kao što su strahovi, stid ili predrasude, koje opterećuju ljudsku komunikaciju čak i u svakodnevnom životu.

 Kao dodatak praktičnim vežbama, rad će se takođe sastojati iz predavanja, diskusija, video prezentacija reprezentativnih predstava i dokumetarnog materijala iz istorije savremenog pozorišta.

 Važno je da učesnici znaju dobro napamet:

 • kratak tekst (dužine oko 5 rečenica) – bilo koji tekst na maternjem jeziku učesnika ili na engleskom;
 • tekst iz omiljenog odlomka iz omiljene knjige (dužine 5 – 10 rečenica) na maternjem jeziku učesnika ili na engleskom;
 • tradicionalnu pesmu iz zemlje učesnika.

 Napomena: učesnici obeju radionica mogu da koriste iste tekstove i pesmu na obe radionice.

 Učesnici treba da imaju svesku i udobnu radnu odeću.

Rad će se održavati svakoga dana od ponedeljka, 27. 07. do petka, 31.07. od 11:00 do 18:00 sa pauzom od sat vremena za ručak.

 


Nakon niza godina iskustva u teatarskoj pedagogiji, program Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta je nastao is potrebe da svoj edukativni rad približimo podjedanko učesnicima iz zemlje i inostranstva i da pozorišna laboratorija postane mesto interkulturalne komunikacije, pozorišne razmene i razvoja. Program  je započet 2004. godine i od tada se održava svakog leta u Beogradu okupljajući učesnike sa tri kontinenta. Program se svake godine obogaćuje i razvija, paralelno sa rastom i razvojem PLAVOG pozorišta.

 

Neke impresije učesnika programa iz prethodnih godina:

 Ana, glumica, Hrvatska

Najvažnija lekcija koju sam usvojila jest da je barijera uvijek mentalna – tijelo je izdržljivije no što mislimo.

 Joanna, glumica, Poljska

Svakom danom sam bila sve više i više fascinirana i predata radu. Počela sam da razumem koliko je za mene važno istraživanje same sebe kroz teatar i postavljanje pitanja zašto se bavim teatrom…

 Irena, studentkinja, Srbija

Šta sam naučila… Mnogo toga, ali mislim da ne bih mogla da to iskažem u ovom trenutku. Setila sam se sebe. Tako nešto. Setila sam se sebe koja je bila zaboravljena dugo vremena, sebe, za koju sam mislila da sam izgubila pre mnogo godina.

 Josipa, plesačica, Hrvatska

… Ljudi iz Plavog pozorišta su me uspjeli motivirati da pokušam prevladati neke svoje navike i ograničenja… Nikada nisam radila s pjesmama, rezonatorima i izolacijama pokreta na način na koji smo radili na radionici.

Jana, plesačica, Češka

… Jedna od najvažnijih stvari koju sam naučila o umetnosti je da… moraš da budeš spreman za promenu i preispitivanje sve vreme. To ne znači da budeš konfuzan, to znači da budeš otvoren za stvari oko sebe kao i za stvari u sebi…

 Simon, glumac i mzičar, Nemačka

…Kako se bližio kraj radionice Od sebe ka teatru, mislio sam – a to mislim i sada, bez preterivanja – da je to bila jedna od retkih radionica koja je za mene zaista imala smisla… Nismo učili mnogo vežbi, već smo radili na jednoj stvari iz različitih uglova za šta je potrebna povišena pažnja u radu, ili što bi voditelj radionice rekao „transička intencija“. Bili smo podstaknuti da svakoga dana dotaknemo novu granicu, veoma ličnu, i da odemo korak dalje.

 Leonardo, glumac, Italija

… Ako se osvrnem unazad na rad u Beogradu, danas shvatam da sam učestvovao u nečemu što karakteriše konstantni svež i pozitivni intenzitet, zagrljaj snažnih energija…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pozorišna laboratorija