OSCAR WILDE i NEPOSTOJANI PRINC

“Karta sveta na kojoj nema Utopije nije vredna ni da se pogleda, jer je Utopija jedina zemlja na koju se čovečanstvo neprestano iskrcava. Kad god se iskrca na nju, gleda dalje i čim primeti još bolju zemlju, razapinje opet jedra! Progres je ostvarivanje niza utopija.”  Oscar Wilde

03režija Nenad Čolić

glumci Ilija Ludvig, Ranko Trifković, Dejan Stojković, Nenad Čolić

scena i kostim Ivana Čolić

asistent režije Dubravka Vujinović

saradnici Svetlana Simić, Vera Jovanović, Anđelka Vujinović

tekst O. Wilde “De profundis”, “Socijalizam i ljudska dusa”, “Slika Dorijana Greja”, J.Beck “Pitanja 1963” i licni tekstovi glumaca

muzika The Rolling Stones, The Beatles, L. Cohen i autorski radovi glumaca

literatura G. Bataille “Erotizam”, E.Cioran “Zli demijurg”, A.Gide “Oscar Wilde”

premijera 31. mart 2000, BITEF teatar

festivali INFANT ’00 – Novi Sad; ALTFEST ’00 – Bistrica, Rumunija; Varna Summer ’01 – Varna, Bugarska; Theatre in a Suitcase Festival ’01 – Sofija i Burgas, Bugarska; Sajam kamernih teatara ’01 – Krakov, Poljska; Tremafest ’02 – Ruma – nagrada za najbolju režiju, najboljeg glumca i najbolju muzičku postavku; Pozorište – teatar, prezentacija nezavisnog srpskog teatra – Grotovski centar, Vroclav, Poljska ’02; Auawirleben ’02 – Bern, Švajcarska

pomogli Fond za otvoreno društvo & Rex

produkcija Plavo pozoriste & BITEF teatar

 

Da li je lepota sama suština života?

Da li je rađanje lepo?

Da li smrt može biti lepa?

Da li je ovaj svet sačinjen od tuge?

Da li je patnja krajnji oblik savtšenstva?

Da li čovek može živeti bez patnje?

Da li je ovom svetu potrebna radost?

Da li je to utopija?

Da li…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pozorišna laboratorija